ON-SITE AANWEZIGHEID EN ONDERSTEUNING

Wij werken met onze medisch specialistische kennis volgens het MCBDD pricipe, waarbij elk evenement wordt beoordeeld op medische veiligheid. Elk proces, elke handeling wordt nagelopen. Uiteindelijk heeft u een gezond festijn of evenement die met minder ziekenhuis opnames maximaal kan genieten met een zo groot mogelijke kostenbesparing.

MCBDD SPECIALIST

Een MCBDD specialist is een BIG geregistreed medisch specialist, die als gecertificeerd MCBDD professional de MCBDD filosofie in uw setting optimaal kan implementeren. De MCBDD fungeert daarbij als de Medisch Manager Evenementenzorg. Het volledige evenement kunnen wij ineens aanpakken. Gefaseerde aanpak is ook mogelijk middels een modulaire afname. U kunt verschillende opeenvolgende modules aanvragen op onze afdeling services, om tot een (zonodig) gefaseerde totaal gezond medisch MCBBD gecertificeerd bedrijf verder te gaan.

MEDISCH MANAGER EVENEMENTENZORG

In de nieuwe Richtlijn 'Veldnorm Evemenentenzorg' is te lezen dat een evenement verschillende levels van veiligheid kent. Het is dus zaak om een evenement met adequate evenementenzorg te leveren. Evenementen georganiseerd zonder de aanwezigheid van een Medisch Manager Evenementenzorg wordt in die richtlijn afgeraden. Door deze nieuwe landelijke richtlijn is het houden van een evenement zonder een Medisch Manager Evenementenzorg minder veilig voor het aanwezige publiek. Een Medisch Manager Evenementenzorg zou volgens ons tot de standuitrusting moeten behoren van elke vorm van evenementenzorg.

MCBDD levert deze Medisch Manager. De MCBDD voldoet volledig aan de nieuwe landelijke richtlijn 'Veldnorm Evenementenzorg' .

VELDNORM EVENEMENTENZORG

Tevens haalt u met de MCBDD het hoogst haalbare zorgniveau in huis (BIG geregistreed Anesthesioloog, Zelfstandig bevoegd voor specialistische spoedzorg en getrained in Advanced Life Support met relevante werkervaring).

Neem geen genoegen met andere consultants indien u een evenementenbureau heeft. U heeft daarvoor onze MCBDD specialsiten nodig, de gecertificeerde MCBDD professional met kennis van de volledige processen aangaande de effecten van en omgang met personen die drank en drugs hebben genuttigd. Met de MCBDD voldoet u meteen aan de volledige nieuwe richtlijn ' Veldnorm Evenementenzorg' .

HET MCBDD TEAM

Christiaan Keijzer +31 6 47 566 475

Andrew Liem +31 6 47 910 486

Harald Olij +31 6 22 487 526

Marc Scot +31 6 46 044 426


MCBDD ADVISORY BOARD

Franske Keuter


Franske Keuter was vele jaren werkzaam als (opleider) Anesthesioloog en Intensivist . Daarna volgde een carrière in het publieke domein als Medisch adviseur CVZ (nu Zorginstituut Nederland) en Coördinerend Specialistisch Senior Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (nu Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Ze werkt sinds 2016 als strategisch consultant in de zorg (governance, compliance en risk). Zij is tevens intern toezichthouder.

Met haar ervaring als extern / intern toezichthouder en consultant versterkt zij de borging van de MCBDD in de Veldnorm Evenementenzorg.

Deze samenwerking is uniek in de Evenementenzorg Nederland. De MCBDD is de enige Medisch Management Evenementenzorg Organisatie die deze expertise en adviesfunctie in haar beleidsvoering heeft vervlochten.MCBDD

- Medisch Management Evenementenzorg
- Het hoogst mogelijke Zorgniveau binnen de Veldnorm Evenementenzorg
- Borging Specialistische Spoedzorg
- Borging Zelfstandige bevoegdheid Specialistische Spoedzorg
- Externe en interne toezicht expertise in de Advisory Board MCBDD

Image gallery

Foto's Copyright 2021 MCBDD.nl

Medical Consultancy Board Designer Drugs.

Kosten besparen door onnodige ambulance interventie te voorkomen.

Medische veiligheid zonder zorgen.

Medisch lean door 'waste' eliminatie en kostenbesparing.