MCBDD MEDISCHE CONSULTANCY MODULES


1. Aanbod

Doorgronden aanbod o.a. logistiek, doorstroom, allocatie, personele bezetting en beschikbare zorg.

2. Verwerking

Verwerking van o.a. acute zorg, evaluatie ziekenhuis opnames. Ontvlechten van deze processen.

3. MCBDD opbouw

'Waste' eliminatie door MCBDD specialist, die rekening houdt en inzicht heeft in werkbare medische MCBDD proces afhandeling.

4. tweaks

Implementatie op verschillende afdelingen. Inzicht in het geheel overkoepelend proces van medisch ondersteuning is noodzakelijk.

5. stroomlijnen

Onderhouden van continue kostenbesparing bij nieuwe projecten door MCBDD medische consultancy briefings.

6. MCBDD certificering

Komt uw evenement in aanmerking voor de MCBDD Medische Certificering, dan is de medische veiligheid geborgd

KEUZE VOOR MCBDD SPECIALISTEN IS REEDS KOSTENBESPAREND

Wij werken met onze medisch specialistische kennis volgens het MCBDD pricipe, waarbij elk proces wordt ontvlochten zodat vanaf de basis elke onnodige medische behandeling, cq opname wordt voorkomen. Elk proces, elke handeling wordt nagelopen. Uiteindelijk heeft u een gezond evenement, die met minder medische handelingen maximaal kan presteren met een zo groot mogelijke kostenbesparing.

In de evenementen sector is er meer nodig om kostenbesparend te werken dan alleen implementatie van de MCBDD filosofie. Doordat de medische behandelprocessen anders zijn bij personen die drank en drug gebruiken is het cruciaal dat er inzicht is in alle aspecten van het medische handelen in deze sector. Dit is de specialiteit van de MCBDD.

MCBDD SPECIALIST

Een MCBDD specialist is een BIG geregistreed medisch specialist, die als gecertificeerd MCBDD professional de MCBDD filosofie in uw setting optimaal kan implementeren. Het volledige festijn of evenement kunnen wij ineens aanpakken. Gefaseerde aanpak is ook mogelijk middels een modulaire afname. U kunt verschillende opeenvolgende modules aanvragen op onze afdeling services, om tot een (zonodig) gefaseerde totaal gezond medisch MCBDD evenement verder te gaan.

Neem geen genoegen met andere medische consultants indien u een evenementenbureau heeft. U heeft daarvoor onze MCBDD specialsiten nodig, de gecertificeerde MCBDD professional met kennis van de volledige medische processen aangaande de effecten van drank en druks op de psyche en lichamelijke gesteldheid van de gebruiker in kwestie.

Vaak wordt een paramedicus ingezet voor eerste opvang bij evenementen. Hiermee wordt echter alleen de kennis van eerste hulp doorgegeven, maar de daadwerkelijk merkbare medisch specialistische implementatie laat op zich wachten omdat het inzicht ontbreekt in deze voor de medische sector specifieke processen. De MCBDD voorziet met haar MCBDD specialisten in de vraag om gecertificeerde MCBDD professionals met het overall overzicht in deze evenementbrede behandel processen.

Door de kennis van deze medische behandel processen te gebruiken die onze MCBDD specialisten eigen zijn is de 'waste' in de kern reeds zuiver te elimineren waardoor u een optimale implementatie heeft van de MCBDD medical consultancy. U krijgt zo meer waar voor uw geld. De MCBDD specialist zal uiteindelijk de meest kostenbesparende investering van u zijn.Image gallery

Foto's Copyright 2021 MCBDD.nl

Medische Consultants bij Drank & Drugs.

Kosten besparen door onnodige ambulance interventie te voorkomen.

Medische veiligheid zonder zorgen.

Medisch lean door 'waste' eliminatie en kostenbesparing.